www.careerjet.gr

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Προτεινόμενες

Πληροφορίες

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Το όραμα του evresi-ergasias.gr


Το όραμά μας

Το όραμα του evresi-ergasias.gr είναι να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό χώρο που θα ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες για όσον το δυνατόν πιο πολλές ελεύθερες θέσεις εργασίας για όλους τους διαφορετικούς κλάδους εργασίας Πανελλαδικά. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσουμε άτομα που αναζητούν μερική ή ολική απασχόληση.

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

Προσλήψεις 460 ατόμων στο Δήμο Σερρών

serreslifeΣτην πρόσληψη 460 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα προχωρήσει ο Δήμος Σερρών , όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η πρόσληψη του παραπάνω αριθμού πολιτών στο Δήμο Σερρών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αριθμ. 5.206/01/2012 ανακοίνωσης του ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε περί σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Σερρών»

Από τις 460 θέσεις, οι 270 αφορούν στο Δήμο Σερρών, ενώ οι υπόλοιπες 190 στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Ειδικότερα:

· Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών: 70 άτομα.
· Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών: 50 άτομα.
· Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σερρών: 70 άτομα.

Οι προϋποθέσεις
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

• Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

Να σημειωθεί ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλουν με τους εξής τρόπους:

Α. Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο Εργατικό Κέντρο Σερρών (Μεραρχίας 38 - Σέρρες).
Αρμόδια πρόσωπα:

Κ. Σεμέλογλου Αθανάσιος & κα Ροϊδου Γαλήνη,
από ώρα 08:00 έως 15:00, (τηλ.: 23210 24455).

Β. Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε (για Π.Ε. Σερρών)
Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100 Βέροια
Υπ’ όψιν κ. Σ. Μπαρμπαρούση (τηλ. επικοινωνίας: 2331071890).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, από 7/08/2012 έως 16/08/2012.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή των θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα»:

α) Σε όλα τα γραφεία των Κ.Ε.Π του Δήμου Σερρών.
β) Στην ιστοσελίδα του Δήμου.
γ) Στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (ΙΝ.Ε - Γ.Σ.Ε.Ε).
δ) Στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ε.Σ.Π.Α «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
ε) Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

Επίσης ανάρτηση της προκήρυξης θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου και στα γραφεία των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων για τα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο Δήμος Σερρών, συνέταξε ειδικό έντυπο με τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση τους, το οποίο και διανέμεται από τα γραφεία των Κ.Ε.Π και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε άλλα εμφανή σημεία του Δημαρχείου.

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Εύκολος τρόπος για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας

Ο εύκολος τρόπος για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας και ευκαιρίες μάθησης στην Ευρώπη.

Κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων, ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES.

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el

Οι Σελίδες μας

Με άλλη ματιά