www.careerjet.gr

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Προτεινόμενες

Πληροφορίες

Θέματα απασχόλησης-εργασίας

ΑΠΟ: http://paideia-ergasia.gr/themata-apasxolisis-ergasias/8


1 E-AND.GR
Αποτελεί πηγή πληροφοριών για δικηγόρους αναφορικά µε προσλήψεις, δικαιώµατα άλλες χρήσιµες ιστοσελίδες κτλ.
2 SYNPRAXIS
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη µε το προτεινόµενο έργο «+ΠΡΑΞΙΣ - Συνεργασία για την Απασχόληση” σκοπεύει, αξιοποιώντας την εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε εξατοµικευµένες δράσεις κατά της ανεργίας τόσο µε εξειδικευµένες οµάδες-στόχους όσο και στο γενικό πληθυσµό, να αναπτύξει εργαλεία, µεθόδους και πρακτικές που θα συµβάλουν στη βελτίωση της ζήτησης εργασίας, στην αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων θέσεων εργασίας και στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε την επαγγελµατική ένταξη των λιγότερο ανταγωνιστικών οµάδων του πληθυσµού.
3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στόχος του παρόντος Blog είναι να αποτελέσει ένα γόνιµο πεδίο ανταλλαγής πληροφοριών για θέµατα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση και την απασχόληση. Ενας χώρος όπου νέοι άνθρωποι θα µπορέσουν να πληροφορούνται και να σχολιάζουν θέµατα εκπαίδευσης και εργασίας.
4 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Σύστηµα πληροφόρησης για το χρόνο αναµονής ιατρικής ειδικότητας σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5 4INTERNATIONAL CAREER AND JOBS
Ιστοσελίδα που επιλέγοντας ήπειρο και χώρα ενηµερώνει για διεθνείς καριέρες και επαγγέλµατα.
6 BUSINESSWOMAN.GR – PORTAL ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Το businesswoman.gr είναι το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό περιοδικό για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα µε στόχο την άµεση ενηµέρωση και αξιόπιστη πληροφόρηση όλων των ενδιαφεροµένων επαγγελµατιών, στελεχών και επιχειρηµατιών γυναικών.
7 EPSO – EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE
Η ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού γραφείου εύρεσης προσωπικού, διοργανώνει stages και training programs σε όλους τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8 EUROPEAN EMPLOYMENT OBSERVATORY - ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΉΡΙΟ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης µέσω της παροχής πληροφοριών, στοιχεία ερευνών και αξιολογήσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών.
9 PROSLIPSIS.GR
Καθηµερινή διαδικτυακή εφηµερίδα για τις ευκαιρίες στην εργασία και στην εκπαίδευση.
10 ΖΗΤΕΙΤΑΙ.GR
Ιστοσελίδα στην οποία µπορεί κανείς να ενηµερώνεται για τα τελευταία νέα σχετικά µε προκηρύξεις διαγωνισµών, εργασιακά και εκπαιδευτικά θέµατα.
11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η ιστοσελίδα αυτή σκοπό έχει την υπεύθυνη και άµεση πληροφόρηση των ανέργων, σχετικά µε προγράµµατα απασχόλησης και εκπαίδευσής τους καθώς και την ενηµέρωση των επιχειρήσεων για προγράµµατα χρηµατοδότησης για πρόσληψη ανέργων και προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης του απασχολούµενου προσωπικού τους.
12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Στα πλαίσια του προγράµµατος “Υποστήριξη των Επιχειρηµατικών Ιδεών µέσα από το ΓΔ. του Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης”, λειτουργεί στο Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ. µια νέα υπηρεσία, το Γραφείο Υποστήριξης Επιχειρηµατικών Ιδεών (Γραφείο Επιχειρηµατικότητας).
13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο συγκεκριµένος σύνδεσµος του Υπουργείου Ανάπτυξης-Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας παρέχει πληροφορίες για τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που µπορεί κάποιος επενδυτής να επιλέξει, για το είδος της επιχείρησης που πρόκειται να ξεκινήσει.
14 EBUSINESS FORUM
Το Ebusinessforum είναι ένας µόνιµος µηχανισµός διαβούλευσης της Πολιτείας µε την επιχειρηµατική και ακαδηµαϊκή κοινότητα µε σκοπό την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές επιχειρήσεις.
15 ΚΕ.Π.Ε.Α. Γ.Σ.Ε.Ε. – ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.) οργάνωσε το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ» (ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε.) το οποίο έχει στελεχωθεί µε επιστήµονες και συνδικαλιστές φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα µέσον έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τους εργαζόµενους και άνεργους, Έλληνες και οικονοµικούς µετανάστες, για θέµατα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νοµοθεσίας και µεταναστευτικής πολιτικής καθώς και για θέµατα απασχόλησης και κατάρτισης.
16 EUROPA - Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΥΡΩΠΗ, Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πρακτικές πληροφορίες σε πολλές γλώσσες και ηλεκτρονικές κρατικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ. Παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές.
17 DIORISMOS.GR
Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες και όλα τα τελευταία νέα που αφορούν την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τη δηµόσια διοίκηση και την επιχειρηµατικότητα.
18 Κ.Ε.Τ.Α.–ΚΕ.ΜΑΚ.–ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ) παρέχει δωρεάν συµβουλευτικές υπηρεσίες εξατοµικευµένης υποστήριξης σε επιχειρήσεις µε στόχο την ανάπτυξη τους και την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας τους.

Οι Σελίδες μας

Με άλλη ματιά